Občanské sdružení Proutek

18. 07. 2012 Akce a závody


Občanské sdružení Proutek pomáhá lidem s postižením žít plnohodnotný život v běžné společnosti. Provozuje chráněnou dílnu  pro lidi s mentálním postižením na statku v Plasné a chráněné bydlení v Plasné a v Jindřichově Hradci. .

Nám v Temple a Vehicle store nejsou lhostejní postižení lidé, proto snažení občanského sdružení Proutek podporujeme prodejem Vehicle medvídků a  o.s. Proutek hucky sucků .

Více v celém článku...

Občanské sdružení PROUTEK

Služba je určena dospělým lidem s mentálním postižením v pásmu lehkého až středně těžkého mentálního postižení. Služba není určena lidem, kteří mají problémy v oblasti agresivního chování nebo tělesné postižení. Není rovněž určena lidem s primární psychiatrickou diagnózou.

Kořeny občanského sdužení Proutek je možné hledat v Novohradských horách na letním putovních táborech o.s. Rozrazil pro lidi s různými handicapy. Tam se dala dohromady skupinka kamarádů, kteří začali hledat dům, kde by mohli vytvořit místo, kde bude možné přispívat k integrraci lidí s handicapem do běžné společnosti.

Na jaře 2003 dostali grant od Nadace Civilia, který jim umožnil v průběhu zbytku roku připravit obytnou část statku k tomu, aby v lednu 2004 mohlo začít fungovat chráněné bydlení pro lidi s mentálním postižením.

Rok 2004 byl pro Proutek rokem velkých změn a rozvoje – kromě usazování pravidel a fungování chráněného bydlení se stali partnerem benefiční kampaně Akce cihla, uspořádali první ročník festivalu Zachraňte se! Dále také proběhl na statku předvánoční trh Otevřený dvůr.

Cíle chráněného bydlení jsou :

 • pomoci uživatelům v maximální míře zvládnout užívání veřejně dostupných služeb a chod domácnosti
 • podpora rozvoje rozumových schopností uživatelů služby
 • podpora rozvoje pracovních dovedností a návyků uživatelů služby
 • podpora při využívání volného času uživatelů služby
 • podpora v navazování a udržování mezilidských vztahů uživatelů služby
 • podpora uživatelů v porozumění sobě a ostatním
 • podpora uživatelů v umění přijmout pomoc asistentů
 • předání informací uživatelům o možných důsledcích vlastního jednání a chování

Uživatelé této sociální služby jsou zásadně podporováni tak, aby výše zmíněné cíle zvládali s minimální asistencí.

Cíle chráněné dílny:

 • Umožnit lidem s mentálním postižením pracovat za podmínek, které se co nejvíce podobají běžnému zaměstnání (mzda, dovolená, smlouva, náhrady…)
 • Umožnit, aby zaměstnanci svojí prací přispívali společnosti
 • Ukazovat společnosti přínos lidí s handicapem
 • Nabízet zaměstnání lidem s mentálním postižením, kteří chtějí pracovat
 • Učit zaměstnance návykům potřebným pro zaměstnání
 • Učit zaměstnance dovednosti související s pracovním zařazením
 • Vytvářet originální výrobky

A hlavně poslední bod je pro nás důležítý, jelikož ani síti TEMPLE STORE a VEHICLE STORE nejsou lhostejní lidé s různým postižením, rozhodli jsme se je podpořit prodejem VEHICLE medvídků a os.s Proutek Hucky Suck. Při koupi nebo výběru za body dáme za Medvídka 80kč o.s. Proutek na provoz chráněné dílny.

Produkty, které u nás můžete zakoupit a pomoci tak postiženým lidem:

18. 07. 2012 Akce a závody
bezstarostný nákup

Další články z kategorie Akce a závody


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace