TEMPLESTORE Trick manuál

Trick manuál

Snowboardingový trik manuál

Protože obliba freestyle snowboardingu, jibbingu a skoků vůbec neustále roste a to možná i díky zařazení těchto sportů na olympijské hry, rozhodli jsme se seznámit Vás blíže s některýmizákladními triky. Tak good luck a hlavně, až se je budete učit, tak se nezraňte.

Směr jízdy

Normal stance - jedete dopředu Vaší přední nohou. Špička prkna směřuje dolů s kopce.

Switch stance – jedete opačně, než jste zvyklí. Patka prkna je ve předua směřuje dolů s kopce.

Ollie

To je základní výskok, nezbytný k tomu, abyste dobře jezdili.
Odraz provádíte z plochy prkna přes zadní nohu. Po odrazu vytáhněte přední nohu co možná nejvýše ve směru jízdy a zadní nohu přitáhněte pod tělo.
Dopadejte do podřepu, abyste zmírnili náraz.

Úchyty prkna (GRABY)

Backside grab – uchopíte přední rukou backsidovou hranu mezi vázáním.

Frontside grab (indy) – uchopíte zadní rukou mezi vázáním frontsidovou hranu.

Mute grab – uchopíte přední rukou frontsidovou hranu mezi vázání. Pro ulehčení uchycení je vhodné pokrčit obě nohy.

Tail grab – uchopíte zadní rukou patku. Pro usnadnění uchycení pokrčte zadní nohu a přední mírně protáhněte.

Nose grab – uchopíte přední rukou špičku snowboardu. Pro usnadnění přitáhněte pření nohu k tělu a zadní nohu mírně propněte.

Stalefish – uchopíte zadní rukou backsidovou hranu mezi vázáním. Pro usnadnění uchycení pokrčte obě nohy.

Možností úchytů je samozřejmě mnohem více.

O názvu triku nerozhoduje pouze uchycení, ale i způsob protažení.

Způsoby protažení

Tweaked – uchopíte přední rukou backsidovou hranu mezi vázáním nebo těsně před přední nohou a prkno vytočíte o 90 stupňů do směru jízdy.

Method – backside grab, při kterém se pokrčíte v kolenou a prkno si přitáhnete k zádům. Tělo je v letu prohlé do oblouku.

Nosebone – protažení přední nohy při různých grabech. Nejčastěji se používá při backside grabu, ale může být indynosebone atd.

Rovný skok (STRAIGHT JUMP)

Na skokánku skáčete rovně bez rotací.

Rotační triky

Backside rotace – pokud jste v prvních 90 stupních rotace čelem ke svahu, tak provádíte backside rotaci. Zpravidla se do těchto horizontálních rotací odrážíte z přední hrany (frontsidové).

Frontside rotace – pokud jste v prvních 90 stupních rotace zády ke svahu, tak se rotace nazývá frontsidová. Odraz se provádí podle stylu z forntsidové i backsidové hrany.

Vertikální rotace – dělí se na frontsidovéa backsidové – jsou to v podstatě salta a flipy. Můžete zde i kombinovat horizontální a vertikální rotace dohromady, čímž vznikají rodea, flipy atd.

Frontside 180 (360, 540…)

Po odrazu ze špiček nebo pat se točíte čelem dopředu a dopadáte do jízdy pozadu. U vyšších stupňů rotace provádíte rotace s otočením o stejně stupňů jako v případě backsidových rotací.

Backside 180 (360, 540…)

Při odrazu ze špiček na skokánku zahajujete backsidovou rotaci, ve vzduchu zahajujete rotaci směrem zády k dopadu a dopadáte do jízdy pozadu. U rotace o 360 stupňů dopadáte do jízdy popředu. V případě vyšších stupňů rotace zahajujete stejně, ale musíte se během letu otočit o více stupňů. Protože se můžete minimálně otočito 180 stupňů, je v názvosloví rotace vždy uveden násobek tohoto čísla.

V případě obou rotací lze rotace kombinovat s různými graby a v názvosloví se to pak udává např.backside indy 540.

Triky na reilech

Pojmenovat správně triky na railech není vůbec jednoduché, protože existuje mnoho výkladů, které si navzájem odporují. Všeobecně lze říci, že jízda po railech (zábradlích) se nazývá jibbing.

50-50 (GRIND)

Základní trik na railu. Naskočíte a jedete po zábradlí oběma nohama a prkno máte v ose se zábradlím. Ve své podstatě lze všechny triky na railech rozdělit na frontsidové a backsidové. U fronsidových máte v době náskoku překážku před Vámi a u backsidových máte překážku za svými zády. Pokud na zábradlí naskakujete napřímo, tak je to pouze grind.

Boardslide

Při náskoku máte zábradlí za zády, při jízdě po zábradlí jedete hrudníkem dopředu, tělo a prkno svírá ze zábradlím úhel 90 stupňů.

FS boardslide

Při náskoku máte zábradlí předsebou a naskakujete zády napřed, to znamená, že za jízdy svírá Vaše tělo a prkno se zábradlím úhel 90 stupňů, ale jedete pozadu.

Triků je samozřejmě mnohem více, ale nemáme zde na ně prostor. Nyní je budu jen zkráceně jmenovat: nosepress– jízda po špičce prkna, 5-0 - jízdapo patě prkna, lipslide – podobné jako boardslide, ale naskakujete na zábradlí přes patu prkna, kterou musíte dostat přes zábradlí, dále bluntslide, noselslide, tailslide, febble, smithgrind a mnoho dalších, jejichž názvy jsou převážně odvozeny z názvosloví skatebordingu.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace